TV SD to HD

Là hệ thống truyền hình công nghệ cũ hình ảnh SD không sắc nét, nhiều thiết bị và hao tốn điện năng, sẽ được chuyển đổi sang hệ thống HD đơn giản tinh gọn, ít thiết bị, ít hao tốn điện năng.

Mô hình hệ thống truyền hình này thường áp dụng cho Resort, toà nhà đã sử dụng công nghệ hệ thống TV cũ, có nhu cầu chuyển đổi nâng cấp, ít ảnh hưởng dịch vụ cung cấp cho khách ở…