Cải tạo, làm mới hệ thống CNTT

Hệ thống chạy trong vòng vài năm, với nhiều sự thay đổi của các bên vận hành đã dẫn đến việc thay đổi tại phòng server từ cấu hình hệ thống đến việc hệ thống dây cáp dần đi đến sự mất kiểm soát… chính vì vậy, nhằm mục đích hỗ trợ quý khách hàng cải tạo lại đống dây bùn nhùng rối ren, hệ thống cũ, nát, lỗi …chúng tôi nhận dịch vụ cải tạo, làm lại toàn bộ hệ thống CNTT, tổng đài, tủ cáp…