Việc lắp và cài đặt hoàn toàn đơn giản. Khách hàng có thể mua về tự lắp đặt với hướng dẫn từ chúng tôi, hoặc nếu có nhân lực thi công, chúng tôi sẽ lắp đặt với chi phí trên từng đơn vị camera lắp đặt.